លំហាត់ប្រាណងាយៗទាំង ១០ ដែលជួយធ្វើឲ្យដៃ និងដើមទ្រូងតឹងណែនស្រស់ស្អាត

ប្រេកង់នៃលំហាត់ប្រាណ ៖ អ្នកគួរអនុវត្តន៍លំហាត់ប្រាណនីមួយៗសារឡើងវិញឲ្យបាន ២០ដងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេល ១០ថ្ងៃដំបូង បន្ទាប់ពីនេះអ្នកអាចកាត់បន្ថយមកត្រឹម ១០ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅពេលឈានដល់ទទួលបានលទ្ធផលតាមដែលចង់បានហើយនោះ អ្នកអាចអនុវត្តន៍សារឡើងវិញត្រឹម ១០ ដង ៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏បាន។ លំហាត់ប្រាណទាំងនេះមិនត្រូវការពេលច្រើនជាង ១៥ នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឡើយ ប៉ុន្តែអាចជួយឲ្យដើមដៃ ទ្រូង និងសុដន់របស់អ្នកប្រែជាស្រស់ស្អាតតឹងណែនបាន។

១០. លំហាត់ប្រាណក្បាច់ចាប់ផ្កាយ ៖ នេះជាលំហាត់ប្រាណកម្ដៅសាច់ដុំ វាជួយកែតម្រូវឥរិយាបថ និងតម្រង់ខ្នងរបស់អ្នក។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់
បន្ទាប់មកងើយក្បាលទៅក្រោយបន្តិច និងសន្ធឹងដៃឡើងលើឆ្លាស់គ្នា ហើយក្ដាប់ដៃហាក់ដូចជាចាប់ផ្កាយ។

៩. ក្បាច់ដំរី ៖ ជាលំហាត់ប្រាណពង្រឹងខ្នង និងក ក៏ដូចជាសម្រួលដល់សាច់ដុំទ្រូង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ កន្ធែកជើងបន្តិច និងបើកស្មាឲ្យទូលាយ និងអោនខ្លួនមកមុខដោយខ្នងរបស់អ្នកគួរតែស្របជាមួយកម្រាល។ បន្ធូរដៃ និងទម្លាក់ចុះក្រោម បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមយោលដៃពីឆ្វេងទៅស្ដាំ ខណៈពេលដើរថយក្រោយ។
ក្បាលរបស់អ្នកគួរតែត្រាប់តាមចលនារបស់ដៃអ្នក។

៨. ក្បាលពស់ ៖ លំហាត់ប្រាណនេះជួយពង្រឹងរាងកាយផ្នែកខាងលើ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺគេងផ្កាប់ បន្ទាប់មកដាក់ដៃទាំងសងក្រោយ រួចលើកដងខ្លួនផ្នែកខាងលើឲ្យផុតពីកម្រាល។ ជើងទាំងសងខាងត្រូវផ្អឹបជាប់គ្នា។

៧. ក្បាច់កូនបាល់ថេននីស ៖ លំហាត់ប្រាណនេះជួយពង្រឹងសាច់ដុំទ្រូង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់ ជាមួយនឹងជើងទាំងសងខាងឃ្លាតចេញគ្នាស្មើទទឹងនៃត្រគាក។ យកកូនបាល់ថេននីសមួយមកដាក់នៅចន្លោះបាតដៃទាំងខាងត្រឹមទ្រូង។ ផ្អឹបបាតដៃចូលគ្នា ច្របាច់កូនបាល់ បន្ទាប់មកបន្ធូរវិញ ប៉ុន្តែនៅទប់កូនបាល់ជាប់ដដែលដោយកែងដៃត្រូវត្រង់ទៅផ្នែកម្ខាងៗ។

៦. ក្បាច់សៀវភៅ ៖ លំហាត់ប្រាណនេះជួយឲ្យទ្រូង ឬសុដន់មានសភាពតឹងណែន និងពង្រឹងសាច់ដុំខ្នង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់ ហើយសន្ធឹងដៃទាំងសងខាងទៅមុខបាតដៃឡើងលើ។ ដាក់សៀវភៅក្រាស់ៗលើដៃទាំងសងខាង។ បន្ទាប់មកសន្ធឹងដៃទាំងសងដែលមានដាក់សៀវភៅទៅផ្នែកម្ខាងៗ រួចផ្អឺប ឬដាក់ដៃទៅខាងមុខវិញ។

៥. ក្បាច់កន្ត្រៃ ៖ លំហាត់ប្រាណនេះ គឺល្អចំពោះសាច់ដុំទ្រូង និងកែតម្រូវឥរិយាបថ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់ ហើយបន្ធូរស្មាទាំងសងខាង។ បន្ទាប់មកសន្ធឹងដៃទាំងសងខាងទៅផ្នេកម្ខាងៗ ដោយផ្កាប់បាតដៃចុះក្រោម។ រុញដៃទាំងសងខាងមកមុខវិញ ឆ្លាស់លើក្រោមគ្នា។

៤. ក្បាច់ Albatross ៖ លំហាត់ប្រាណនេះជួយពង្រឹងសាច់ដុំធំតូចនៃទ្រូង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺទប់ខ្លួនឲ្យត្រង់ ហើយកន្ធែកជើងចេញពីគ្នាស្មើនឹងទទឹងនៃត្រគាក។ សន្ធឹងដៃទាំងសងខាងស្របនឹងកម្រាល ដោយផ្ងារបាតដៃ។ រំកិលដៃទាំងសងខាងទៅក្រោយឲ្យឆ្ងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់មកត្រឡប់
មកទីតាំងដំបូងវិញ។

៣. ក្បាច់ខ្នើយ ៖ លំហាត់ប្រាណនេះល្អចំពោះសាច់ដុំទ្រូង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់ដោយដាក់ជើងទាំងសងខាងផ្អឹបជិតគ្នា។ បន្ទាប់មកប្រើដៃទាំងសង
ខាងរុញឆ្ពោះរកគ្នាសង្កត់ខ្នើយ ហើយបន្ធូរវិញ។

២. ក្បាច់បីត្រកង ៖ នេះជាលំហាត់ប្រាណជួយពង្រឹងសាច់ដុំសុដន់។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺឈរត្រង់ ហើយដាក់ដៃទាំងសងខាងកាត់គ្នានៅមុខទ្រូង ដោយបាតដៃទាំងសងខាងដាក់លើកែងដៃ។ ព្យាយាមបង្កើតភាពតឹងដោយសង្កត់បាតដៃលើកែងដៃ។

១. ក្បាច់ក្រោមចង្កា ៖ ជួយពង្រឹងសាច់ដុំទ្រូង និងខ្នង។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺចំកោងដៃទាំងសងខាងទៅមុខ ដោយទប់កែងដៃនៅកម្រិតស្មើស្មាទាំងសង។
ដាក់បាតដៃម្ខាងលើម្ខាងក្រោមចង្ការ។ ប្រើចង្ការុញបាតដៃចុះក្នុងពេលតែមួយនេះប្រើបាតដៃទប់ការរុញឲ្យខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៕