នេះជាតារាងវេលា និងមុខវិជ្ជា ដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ មើលឲ្យហើយទៅស្រួលត្រៀមខ្លួន

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា នឹងប្រព្រឹត្តិធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ហើយបច្ចុប្បន្នសិស្សទាំងអស់ ដែលត្រូវប្រឡងឆ្នាំនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀងៗខ្លួន។ មុននេះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញតារាង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញ​វិជ្ជា សម័យ​ប្រឡងថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងអស់ងាយស្រួលត្រៀមខ្លួនមុន។ តោះមកមើលតារាងពេលវេលា និងមុខវិជ្ជាត្រូវប្រឡងខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

អត្ថបទ៖ សេម
រូបភាព៖ ក្រសួងអប់រំ​ យុវជន និងកីឡា