ចាំបាច់ត្រូវតែដឹង កុំឲ្យភ្លាត់ស្នៀតពេលប្រឡង ព្រោះក្រសួងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តបែបនេះឡើយ

នៅសល់តែជាង២សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងមកដល់ ហើយប្អូនៗ ដែលជាបេក្ខជនទាំងអស់ក៏កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំផងដែរ ដើម្បីទទួលបាននិទ្ទេសល្អ ដែលខ្លួនចង់បាន។

ក្នុងនោះផងដែរ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក៏បានបង្ហាញពីប្រការ ដែលបេក្ខជនមិនត្រូវអនុវត្តក្នុងដំណើរការសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដាច់ខាត បើហ៊ានតែប្រព្រឹត្តិច្បាស់ជាទទួលវិន័យមិនខាន។ ប្រការទាំងនោះមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទ៖ សេម