ចូលខែថ្មីភ្លាម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញតម្លៃសាំងថ្មីភ្លែត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងមួយលីត្រមានតម្លៃ ៣,៩៥០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូតក្នុងមួយលីត្រមានតម្លៃ ៣,៧៥០រៀល ហើយតម្លៃនេះផងដែរ គឺនៅរក្សាថេរដដែលបើធៀបនឹងតារាងតម្លៃការពី១៥ថ្ងៃមុន៕

អត្ថបទ៖ សេម