អ្នកភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រៀមខ្លួន EDC នឹងផ្អាកអគ្គិសនីនៅតំបន់ទាំងនេះរយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីស្អែកទៅ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញសម្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវចាប់ពីនៅថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ សេម