ព័ត៌មានជាតិ July 9, 2019 Khmernote
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួន២៣២នាក់ និងមន្រ្តីស្មៀន ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន៣៧នាក់

យោងតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានធ្វើការប្រកាសស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារ​នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល(រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ) និងជ្រើសរើស​បេក្ខជនឲ្យបម្រើការងារជាស្មៀន ឃុំ សង្កាត់(រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ និងទទួលពាក្យស្នើសុំ​ប្រឡងចាប់​ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសាលារាជធានី-ខេត្តទាំង១៩៕ សូមអានសេចក្តីប្រកាសនៅខាងក្រោម៖

សេចក្តីប្រកាសពីប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីស្មៀន ឃុំ សង្កាត់

<